درباره وبلاگ


خوش اومدی
صد دانه یاقوت
سرخ است و شیرین شایدم ترش!
نامش انار است
اینجا فقط دل میگه
از حال و هواش

پیوند های روزانه

آرشیو

دوستان

آهنگ

آفتاب لب بوم نور افشونه، سماور جوشه

یارم تنگ طلا دوش گرفته غمزه می فروشه

یه دونه انار دو دونه انار، سیصد دونه مروارید

می شکنه گل و می پاشه گل، دختر قوچانی


پ . ن : داشتم می رفتم زنجان با بابام اینا

حس خوانندگی بابام با کلی اصرار ما گل کرد این رو خوند

یاد داشت کردم بیام اینجا بنویسم

کلی یادت بودم

البته نرگس هم تو این زمینه خیلی کمک کرد تا شعرش رو بتونم بنویسم

فوری فهمید واسه توئه :دی

البته دختر قوچانی همون دختر ایرانی خودمونه :پی